top of page
Pioneer24-107_edited.jpg

Detta händer hos oss

Gudstjänster

Våra gudstjänster är en plats där alla ska känna sig välkomna. Vi firar gudstjänst varannan söndag (ojämna veckor) i EFS lokaler på Bruksgatan 27, klockan 16:00.

Pioneer24-107_edited.jpg

Hemgrupper

Varje tisdagskväll har vi hemgrupper, där vi delar livet, ber och läser bibeln tillsammans, mitt i vardagen. Allt för att få hjälpa varandra lära känna Jesus mer.

Dukat bord

En gång i månaden bjuder vi in till en festmåltid med Jesus i centrum, där vi i hemmet samlas och äter middag, delar livet, och bygger relationer. 

Friends Eating Dinner
Image by Priscilla Du Preez 🇨🇦

DHL

DHL - Djupare, högre, längre. Ett tillfälle där vi samlas i hemmet för att tillsammans få gå djupare i Guds ord, eller något annat område i vår relation med Gud. 

Vill du veta mer om vad som händer framöver?

bottom of page