Pionjärkyrkan Helsingborg

Jesus i mitten, ledd av Anden, En gemenskap där man förvandlas.
OverProject 2.png

Pionjärkyrkan är en nutida kyrka. Med nutida kyrka menar vi att vi vill göra Jesus relevant och förståelig för den som inte är van vid att vara med i en församling. Vi tror att Gud är viktigare än det sätt som vi har gudstjänst på. Vi vill att våra gudstjänster ska ha en atmosfär av Guds närvaro med fantastisk lovsång, relevant biblisk predikan och förbön.  Just för att du som är intresserad av Jesus ska få möjlighet att upptäcka vem han är. 
Vår vision är:
Jesus i mitten, ledd av Anden, En gemenskap där man förvandlas.

Vår församlings tre pelare

  • Den lilla gruppen. Vi i Pionjärkyrkan kallar dem hemgrupper. Det är en plats där man kan lära känna varandra djupare, upptäcka mer av vem Jesus är och samtala om livets viktiga frågor.

 

  • Den stora gruppen. Detta är våra gudstjänster. Vi vill att gudstjänsten ska vara en plats där alla är välkomna att upptäcka mer av vem Gud är.

 

  • Fester. Vi vill att livet ska vara attraktivt även om livet inte alltid är fantastiskt. Som församling vill vi ha kul, njuta av varandras sällskap och lära känna nya personer utanför våra officiella samlingar. Vi tror att församling är den gemenskap vi lever i, snarare än bara samlingar. Därför är fester livsviktiga. 

 

Varför gör vi detta? 

För att vi tror att Gud är aktiv och levande, att Gud vill visa vem han är för alla människor och att människan är skapad för att få lära känna Gud. Gud är attraktiv och vi tror att varje person i sitt inre längtar efter att få upptäcka vem Gud är. Vi tror att församlingen är Guds händer och fötter som sträcker sig utåt i världen för att människor ska få se hur god Gud är. Vi tror att församlingen är en gemenskap som alla behöver i sitt liv, en inbjudande gemenskap som älskar Jesus och älskar varandra. Vi vill att människor ska få växa i sin relation till Jesus, oavsett om man aldrig har hört talas om Jesus eller om man har gått i kyrkan hela sitt liv. 

Pionjärkyrkan är med i Pionernätverket.  Pionerkirken är från början en norsk rörelse, som önskar att nå världen med Jesu kärlek.

Pionjärkyrkan Helsingborg