Hemgrupper

Vi tror att Gud har skapat oss för gemenskap – gemenskap med Jesus och gemenskap med varandra. Vi ser hemgruppen som en viktig och naturlig del av församlingslivet, där vi i mindre grupper får växa och uppmuntras i vår relation med Jesus. Hemgrupperna träffas varje tisdagskväll i varandras hem. Om du är intresserad av att vara med i en hemgrupp ser vi gärna att du ser dig själv som en del av församlingen. Välkommen på gudstjänst för mer info och kontakt. 

© 2019 Pionjärkyrkan Helsingborg