SÖNDAG 16 -GUDSTJÄNST

Gudstjänster - Söndag 16

Våra gudstjänster är en plats där alla ska känna sig välkomna. Vi firar gudstjänst varje vecka. Innan gudstjänsten har vi mingel från 15.40 med kaffe, te och tilltugg. Gudstjänsten börjar klockan 16:00 och slutar vid 17:30. Under gudstjänsten sjunger vi lovsång, lyssnar på predikan och får möjlighet att få förbön.


Lovsång innebär att sjunga sånger till Gud. Genom lovsångerna kan vi uttrycka vår kärlek eller bön. Ibland leds lovsången av sång och gitarr, och ibland med fullt band. Men principen är densamma: att sjunga till Gud för att han är värd det. Vi väljer ofta att stå upp när vi sjunger och vi ser det som ett konkret och aktivt sätt att ge Gud ära. 


Predikan är ett sätt för oss att bli inspirerade och lära oss mer om vem Gud är. Genom Bibeln och andra livshistorier kan vi förstå ännu mer av vem Gud är. Våra predikningar är utformade på ett sätt som passar både den kyrkvane och den som besöker kyrkan för första gången.


Förbön är något som människor har fått i alla tider och innebär att man hjälps åt att be för varandra. Rent praktiskt går det till så att det efter predikan finns några från församlingen som står redo att be för dem som vill få förbön. Om du vill ha förbön kan du bara gå fram till någon av dessa. Vi tror att Gud hör bön och att det händer något när vi ber, därför uppmuntrar vi alla att ta chansen att få förbön.

If you or a friend are in need of interpretation during the service, don’t hesitate to let us know! We have people who are ready to interpret and would be happy to help you. Find out more under the english section.

© 2019 Pionjärkyrkan Helsingborg